Feel the (hi)story: 17. listopadu 1989

ilustrační foto 17. listopad

Do našich hodin společenské kultury přišli studenti vysokých škol ze spolku Stužák, kteří pro nás (3. C a 3. D) zorganizovali workshop k tématu 17. listopad.

Během dvou vyučovacích hodin jsme měli možnost aktivně a kriticky přemýšlet nad historicko-politickými souvislostmi 17. listopadu 1989. Při práci s textem jsme se dověděli mnoho souvislostí, které jsou příčinami této historické události a které mají často souvislost nejen s politickou situací, ale mohou odrážet i kulturní a sociální vývoj. Pracovali jsme ve skupinách, museli jsme prezentovat zjištěné informace, argumentovat, kriticky posuzovat a zaujmout stanovisko. Nebyla to vůbec lehká práce.  Ale díky lektorům (studentům vysokých škol, kteří svůj úkol dělají se zájmem a zápalem a navíc velmi kvalifikovaně) jsme vše zvládli, bavilo nás to a odnesli jsme si řadu zajímavých informací a podnětů.