Ekonomové na chvilku znalci umění

V rámci hodin společenské kultury se obě třídy ekonomického lycea vypravily do Národní galerie, kde se zúčastnily lektorovaného programu. Každá třída si vybrala jiný program.

3. C se prostřednictvím „Surrealistické hry: Sen o náhodném setkání“ ponořila do světa snů a podvědomí. Velmi aktivním a tvůrčím způsobem se seznámili např. s díly Toyen, Štýrského, Šímy a dalších.

3. D se rozhodla, že se „Nebudou bát současného umění“, a netradičním způsobem se přiblížili některým dílům autorů 2. poloviny 20. století. Tvůrčí interpretací děl a vzájemným sdílením nalézali krásu v ošklivosti a tvořili si nové úhly pohledu na umění.

Obě třídy zaslouží pochvalu za nápaditost, otevřenost i celkovou aktivitu, se kterou se programů chopily.

NG zpětná vazba