Dnes jsem jako poslanec

Žáci před Poslaneckou sněmovnou

Dne 11. 4. 2022 se v poslanecké sněmovně konala studentská konference na téma dezinformace. Náplní této akce bylo žáky informovat o různých fake news a hoaxech, naučit je poznat právě takovouto zprávu a ukázat, jak s ní nakládat. Žáci byli seznámeni s nedůvěryhodnými i důvěryhodnými zdroji, bylo jim sděleno, jak se zprávami pracovat a jak si informace ověřit. Na akci byli pozváni lidé z různých oborů a praxí, a tak se žáci pouštěli do rozhovorů i s opravdovými experty v oboru. Velice zajímavá byla prezentace o Číně zpracovaná investigativní novinářkou Kateřinou Procházkovou. Žáky pobavila konkrétní dezinformace spojená s účastnicí akce, političkou a country zpěvačkou Ninou Novákovou. Zajímavá témata nabídl i IT expert Jan Mikuláštík a žalobce Adam Bašný.

Jan Pauš (2. C)