Dnes jsem jako poslanec

Žáci v Poslanecké sněmovně

Dne 31. 10. 2023 jsme se jako žáci 3. a 4. ročníků účastnili akce „Dnes jsem jako poslanec“ na téma „Důchodová reforma aneb v kolika letech do důchodu?“ Akci organizoval nadační fond Modrá rybka. Měli jsme možnost si vyzkoušet práci v Poslanecké sněmovně, debatovali jsme a hlasovali o důchodové reformě.

Děkujeme našim vyučujícím, že jsme dostali možnost se akce zúčastnit.

Helena Vacovská (4. E)