Co si myslíte Vy?

Vášnivá debata o používání mobilních telefonů ve škole.

Měl by na školách platit zákaz mobilních telefonů? Tuto otázku si kladli žáci 4. E a 3. C v hodinách anglického jazyka. Žáci vystupovali v různých rolích, od malých školáků po učitele. V debatách zazněly různé názory, nicméně k úplnému zákazu používání mobilních telefonů ve škole se nepřiklonil nikdo. S tím, že mobily odvádějí pozornost žáků od vyučování, však souhlasili všichni. Stejně jako se neshodne odborná veřejnost, neshodli se ani naši žáci. Na možný negativní vliv mobilních telefonů na mozek však upozorňují neurologové a psychiatři zas dokládají, že užívání společenských sítí a internetu souvisí s nárůstem úzkostí a depresí. Takže i tady by mělo platit – všeho s mírou!

Komise ANJ