Bobřík informatiky 2023

úspěšní řešitelé soutěže
V listopadu 2023 se žáci napříč obory zúčastnili soutěže Bobřík informatiky. Aby se soutěžící stal úspěšným řešitelem, musel prokázat mimo jiné dobré logické a algoritmické myšlení.
V kategorii JUNIOR soutěžilo 140 žáků prvních ročníků naší školy. Celkem 14 žáků se stalo úspěšnými řešiteli. Dva žáci se umístili do 30. místa mezi všemi žáky středních odborných škol v ČR.
1. místo: David Flemr, 1. C (13. místo mezi soutěžícími všech zúčastněných  SOŠ)
2. místo Alex Šlemar, 1. B (26. místo mezi soutěžícími všech zúčastněných SOŠ)
3. místo Karolína Štolová, 1. A
V kategorii SENIOR soutěžilo 91 žáků druhých, třetích a čtvrtých ročníků naší školy. Celkem 12 žáků  se stalo úspěšnými řešiteli.
1.-2. místo: Jakub Cipra, 2. E
1.-2. místo: Lukáš Hájek, 2. E
3. místo: Helena Vacovská, 4. E
Všem děkuji za účast a vítězům gratuluji!
Jan Hrabák