OA_Dušní_anglicky do historie

Prezentace v angličtině na vybranou historickou osobnost.