Aktuality

Příjímací zkoušky – potvrzení o testování

Podle Opatření obecné povahy č. MSMT-4337/2021-7 sdělujeme, že uchazeč musí přinést v den konání přijímací zkoušky negativní výsledek neinvazivního PCO antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu prováděného na základní škole v posledních 7 dnech Číst více

Káva, pot a dřina?

Ilustrační foto

Ve čtvrtek 8. 4. 2021 se třídy 3. A a 3. B zúčastnily workshopu na téma Káva, pot a dřina? Žáci se dozvěděli základní informace o společnosti Nordbeans, která má pobočky po celém světě.  Vyslechli si jak se správně praží Číst více

Vocaroo Online voice recorder

Logo programu Vocaroo

Žáci skupin 3. C1 a 3. C2 na asynchronní výuku dostali zadaný kreativní úkol. Každý měl nahrát svůj hlas na 10 minut na probírané témata New Success Intermediate Unit 1- Unit 5.  Oceňuji hlavně snahu žáků používat bohatou slovní zásobu. Číst více

Návštěva ZOO

ukázka profilových fotek žáků

Se žáky 2. E jsme se rozhodli zpříjemnit si hodinu němčiny návštěvou v ZOO, kvůli současné situaci bohužel jen virtuální. Žáci si v rámci domácí přípravy upravili své profilové fotky a připravili si zajímavé informace o tvorech, které si na Číst více

Matematický klokan 2021

postavička klokana složená z papíru

V pátek 19. března 2021 se konala mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.    Blahopřejeme nejlepším řešitelům Číst více

Soutěž v programování

Dům dětí a mládeže Praha 2 - logo

12. března 2021 se zúčastnili 2 žáci naší školy obvodního kola soutěže v programování. Tuto soutěž organizovalo  DDM Praha 2 na Vyšehradě a soutěž probíhala online. Ruslan Vetoshev ze 3. E soutěžil v kategorii programátor mládež a programoval v jazyce C#. Dostal Číst více

Upravené termíny MZ – jarní období 2021

Na základě Opatření obecné povahy Čj.: MSMT 3267/2021-3 vydaném k 15. 3. 2021 se mění harmonogram termínů k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období roku 2021: Upravené termíny maturitních zkoušek

Úspěch v konverzační soutěži

Vlajka Anglie

11. 3. 2021 se uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže  v anglickém jazyce. Tohoto kola se účastnil žák naší školy Šimon Vainer z 2. A a umístil se na krásném druhém místě. Gratulujeme a přejeme i v dalších letech mnoho takových Číst více

Matematický klokan 2021

Ilustrační kresba klokana

Soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN proběhne: pátek 19. března 2021 on-line na školním Moodlu … pro všechny žáky školy volně přístupný kurz Matematická soutěž (2020/2021)

Co mě inspirovalo!

Kresba dívky s rouškou a ochrannými brýlemi

Žáci 1. C si v rámci hodiny anglického jazyka měli připravit projekt na téma „Co mě inspirovalo v poslední době“. Měli rozvinout svou fantazii a připravit něco kreativního. Mnoho z nich se na chvíli stalo pekaři, malíři i umělci. Cílem bylo Číst více

Workshop s Ing. M. Buďárkem

Ilustrační foto k workshopu o volbě zaměstnání

Žáci třídy 4. C oboru Ekonomického lycea absolvovali online workshop 19. února t. r. s Ing. M. Buďárkem, který v současné době pracuje pro českou firmu prodávající křišťálové lustry po celém světě. Vyzdvihl důležitost jazyků, které mu pomohly k současné Číst více

Změna termínu přijímacích zkoušek

Nové termíny jednotné přijímací zkoušky: 3. května 2021 a 4. května 2021. Uchazeči obdrží pozvánku poštou (nejdéle 14 dní před konáním zkoušky). Konečný termín jejich zkoušky určuje Cermat, který páruje přihlášky a rozsazuje žáky k jednotlivým termínům.  Závazný je pro Číst více

Výpůjčky ve školní knihovně

Lhůta na vrácení vypůjčených knih ze školní knihovny je prodloužena na základě epidemiologické situace a podle rozhodnutí MŠMT o návratu žáků do škol. Žáci 4. ročníku musí vrátit vypůjčenou literaturu v týdnu od 10. do 14. 5. 2021.  

Třídní schůzky 30. 3. 2021

Třídní schůzky se budou konat on-line 30. 3. 2021  od 17:30 hod. Zákonní zástupci obdrží od třídních učitelů v následujících dnech odkaz pro přihlášení k těmto schůzkám.