Školská rada

Složení školské rady ve školním roce 2020/2021

Zástupci zřizovatele

Jan Kreuzzieger
David Bodeček

Z řad pedagogických pracovníků školy

Mgr. Miroslava Dvořáčková, e-mail: dvorackova@oadusni.cz
Ing. Vlasta Kocová, předsedkyně školské rady, e-mail: kocova@oadusni.cz

Z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků

Miloslav Pospíšil, žák 4. ročníku
Ing. Soňa Štroufová , syn studuje ve 4. ročníku, e-mail: stroufova@oadusni.cz

Zápisy:

Zápis ze školské rady – 19. 3. 2019

Školská_rada_8.10.2019

Školská rada při Obchodní akademii Dušní – 10.3.2020

Školská rada při Obchodní akademii Dušní – 20.10. 2020

Školská rada při Obchodní akademii Dušní – 16. 3. 2021