Třídní schůzky a Rada rodičů

Srdečně zveme zákonné zástupce žáků na třídní schůzky za 1. čtvrtletí školního roku 2023/2024, které se konají 14. 11. 2023 od 17:30 hod. v kmenových učebnách. Rada rodičů se sejde ve stejný den od 17 hod. v učebně č. 104.