Elektronický systém stravování

Od 24. února 2020 je zaveden nový elektronický systém objednávání obědů. Zájemci o stravování obdrželi přihlašovací údaje do systému na www.strava.cz.  Po přihlášení se zobrazí objednávání obědů, kredit, jídelníček. V novém výdejním systému nedochází k automatickému objednání obědů. Každý strávník si musí požadovaný oběd vždy objednat sám!!! Pro úspěšné objednávání obědů je nutné mít na kontě strávníka dostatek finančních prostředků.