Čtení trochu jinak

Obrázek knihy se sluchátky.

V rámci projektu ve 4. ročníku chtěli žáci 4. A zpracovat téma, které by bylo užitečné nejen pro ně, ale i pro ostatní žáky.

Nechali se inspirovat texty z médií uveřejněnými v souvislosti se dnem dyslexie (9. září), které kromě jiného přinesly informaci, že přečíst knihu trvá dyslektikům dvojnásobně dlouho než ostatním, musí vynaložit dvojnásobné úsilí. Sami žáci přiznávají, že nemají čas a/nebo chuť číst.

Protože všechny budoucí maturanty čeká mnoho čtení nejen v rámci přípravy na ústní zkoušku z českého jazyka, rozhodli se žáci zacílit svůj projekt na usnadnění přípravy k maturitě. Žáci 4. A a 4. E spojili své síly a pokusili se najít alternativní možnost, jak se seznámit s maturitní četbou – hledali knihy ze školního kánonu v audioverzi, což se jim u většiny knih podařilo. Jako inspiraci pro ostatní žáky sestavili seznam odkazů na audioknihy, který je k dispozici na MOODLu.