Český parlament a parlamentarismus

Úvodní snímek k prezentaci "Parlament a parlamentarismus"

Ve středu 4. 11. 2020 jsem se se svými spolužáky zúčastnila webináře o Českém parlamentu a parlamentarismu. Webinář proběhl formou online přenosu. Uskutečnily se čtyři přednášky.

První schůzku vedl pan Petr Valenta. Zajímavý byl jeho úvod do historie Českého parlamentu a hezké a stručné vysvětlení toho, jak náš parlament funguje. Druhou částí byla debata o volebním systému ČR a o průběhu voleb. Tato část byla poměrně vyčerpávající a složitě vysvětlovaná.

Ve třetí části jsme se dozvěděli o práci Evropského parlamentu a některých důležitých osobnostech v něm. Tato část byla hodně zajímavá, ale ne jako závěr, který byl věnován legislativnímu procesu. Byl nám představen průběh schvalování zákona, nebo jak parlament funguje v případě zamítnutí zákona senátem nebo prezidentem.

Webinář byl velmi zajímavý. Kromě zopakování základních pojmů a informací jsme se dozvěděli i spoustu nových věcí.

Jsem ráda, že jsme se ho mohli zúčastnit.

Šubrtová, K. Polák, J. Raginis (4. D)

Dne 4. 11. 2020 jsme se účastnili webináře na téma Český parlament a parlamentarismus. Celý webinář byl dostupně a bezplatně přístupný v aplikaci YouTube. Webinář začal v 9:00 a končil okolo 13. hodiny. Na začátku nám byl puštěn krátký 5minutový animovaný film. Tento film byl prý nový a jeho cílem bylo hlavně v krátkém čase seznámit diváka s českým vládním systémem a také s parlamentem jako takovým.

Poté následovala přednáška PhDr. Petra Valenty na téma Parlament v českém ústavním systému, která trvala asi 55 minut. Zazněla zde témata jako parlamentarismus, bikameralismus nebo parlamentní kontrola vlády. Pan Valenta nám přiblížil historii parlamentu, volby v minulosti, popsal Senát či Poslaneckou sněmovnu.

Od 10:15 následovala přednáška na téma Legislativní proces v České republice, kterou prezentoval JUDr. PhDr. Petr Kolář. Tato přednáška se věnovala především legislativnímu procesu a kvantitativní analýze legislativního procesu a končila v 11:00.

Předposledním tématem byl Volební a stranicko-politický systém v České republice, které nám představil pan Mgr. Štěpán Pecháček. Zde se řešily hlavně volby do obou komor parlamentu, podoba a problémy stranicko-politického sytému a strany a jejich vznik. Pan Pecháček popsal celé téma do detailů. Seznámil nás například s pány, jako byl Maurice Duverger (zakladatel politické teorie) a italský politolog Giovanni Sartori.

Poslední přednáška byla na téma Parlament ČR a Evropská unie od pana Mgr. Bc. Miroslava Jakaba. Pan Jakab jako jediný mluvil z domova a přednášku nám promítal na obrazovky. Popsal například fungování Evropského parlamentu a Rady EU, ale i Evropskou komisi.

Jednotlivé přednášky vedli vzdělaní lidé, jejich úroveň byla tedy vysoká. Vytkli bychom však jednu věc, a to že až na jednu výjimku byly prezentace promítány na tabuli v sále, a ne rovnou puštěny na obrazovky. Jinak se nám ale seminář líbil a budoucím zájemcům jej můžeme jen doporučit.

Kvaššayová a R. Valeš (4. C)