Zrušení povinnosti nosit ochranný prostředek ve škole

Od pondělí 14. 3. 2022 nemusí zaměstnanci, žáci, popř. třetí osoby v budově školy nosit ochranný prostředek (respirátor, roušku).

Pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu žáků a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek.

Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek např. na hromadných, kulturních, sportovních akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech.