Zpět do školy radostně

Ve dnech 26. a 27. 5. t. r. bude pro první ročníky probíhat adaptační program: Zpět do školy radostně.
Cílem programu je co nejvíce zpříjemnit žákům návrat do školy a omezit případné obavy, které se s tím mohou pojit. Programu se účastní se svou třídou třídní učitel. O podrobnostech budou žáci příslušných tříd informováni.
Akci organizuje ŠPP ve spolupráci s agenturou Wenku a s vyučujícími tělesné výchovy.
Akce je pro žáky zdarma.