Získali jsme 2. místo v republice!

K výborným výsledkům, kterých dosahují žáci naší školy v různých soutěžích, přibyl před několika dny další. V 11. ročníku celostátní soutěže v účetnictví MÁ DÁTI – DAL 2017  získal Michal S. skvělé 2. místo!  Velmi dobře si vedl i Josef D. a v soutěži družstev jsme se umístili na výborném 6. místě ze 46 zúčastněných škol, což zároveň znamenalo nejlepší umístění z pražských škol.

Dvoudenního klání se ve Znojmě zúčastnilo 90 žáků obchodních akademií z celé České republiky. Michal S., žák oboru obchodní akademie, předvedl mimořádný výkon v řešení případových studií i v testových otázkách a to ho vyneslo na zmíněnou stříbrnou příčku.

„První den nás čekal čtyřhodinový praktický účetní případ rozdělený do šesti agend (zásoby, dlouhodobý majetek, krátkodobý finanční majetek, zúčtovací vztahy, uzávěrka, krátkodobý finanční majetek, zúčtovací vztahy, uzávěrka a kapitálové účty). Druhý den jsme pak na počítači odpovídali na celkem 116 teoretických otázek,“ přiblížil průběh soutěže Michal.

Velmi dobře obstál i Josef D., který na naší obchodní akademii studuje poněkud jiný obor – informatiku v ekonomice. Tam má nepoměrně méně hodin účetnictví, než mají žáci našich dvou dalších studijních programů. Přesto skončil uprostřed startovního pole – na 54. místě.

Oba naši čtvrťáci Michal a Pepa se v průběhu studia účastnili mnoha soutěží a dosáhli mimořádných výsledků.  Srdečně blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme hodně úspěchů u maturity i v dalším životě!

Michal S., PhDr. Ivana Chrástová