Závěr školního roku 2020/2021

Pondělí 28. 6. 2021 – sportovní den. Podrobné informace dostanou žáci od třídních učitelů.

Úterý 29. 6. 2021 ředitelka školy vyhlašuje pro žáky ředitelský den – výuka se nekoná.

Středa 30. 6. 2021 rozdání ročníkových vysvědčení od 8 hod.