Zájezd do Drážďan

28. března 2018 navštívili žáci naší školy německé město Drážďany. Program tohoto jednodenního poznávacího zájezdu zahrnoval prohlídku města, návštěvu obrazové galerie Zwinger a zbyl i volný čas na nákupy.

Po celou dobu se o nás starala průvodkyně cestovní kanceláře, její výklad o městě a jeho historii byl velmi zajímavý.

Prošli jsme památky jako Frauenkirche, Brühlsche Terasse a další.

V galerii Zwinger jsme si prohlédli obraz Sixtinská madona od Rafaela Santiho, obrazy od Pietera Brueghela nebo oddělení antiky, kde nás velmi zaujaly sochy řeckých bohů.

Závěr zájezdu patřil volnému času, který žáci využili k nákupům a k občerstvení.

I když nám počasí příliš nepřálo, výlet se vyvedl a v pořádku jsme dorazili zpět do Prahy.

V. Štefíková, K. Štychová, B. Fialová, K. Filípková