Zájezd do Anglie – září 2020

V září roku 2020 se uskuteční zájezd se školou do Velké Británie. Zájezd je organizován CK Školní zájezdy s dlouholetou praxí.

V přihlášce, kterou jste již obdrželi, jste byli informováni o programu a zálohách. První záloha musí být zaplacena do 3. 2. 2020. Částka je 3 500 Kč. Druhou zálohu je potřeba zaplatit do 10. 6. 2020. Částka je 4 750 Kč. Peníze, prosím, zasílejte na školní účet: 50008 – 23830031/0710, VS: 2001077. DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE NAPIŠTE:  JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TŘÍDA. Bez toho nebude možné poznat, od koho platba byla zaslána.

Jelikož se přihlásilo více zájemců, bude přihlédnuto k těm, co zaplatí nejdříve. Ti, co zaplatí později, budou zařazeni jako náhradníci. Peníze, pokud by přihlášený zaplatil a pak ze zdravotních anebo z jiných závažných důvodů nemohl jet, budou vráceny až po finální kalkulaci, což znamená po skončení zájezdu.

Dále jsou uvedeny informace týkající se dokladů, zvláště pro cizí státní příslušníky. Ti si musí nechat vydat na cizinecké policii zvláštní formulář, který jim bude potvrzen policií a školou (viz Bod 2). Z důvodu vystoupení VB z EU ostatní musí cestovat s platným cestovním pasem.

Cestovní doklady

  1. Pro občany EU je do Velké Británie možné vycestovat s platným cestovním pasem nebo s platným občanským průkazem se strojově čitelným kódem (dle pokynů Ministerstva zahraničních věcí). Doklady musí být platné nejméně do posledního dne zájezdu.
  2. Cizí státní příslušníci (ze zemí mimo EU) ve věku do 18 let, kteří mají v ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt, nemusí mít do Velké Británie vízum. Je však třeba, aby si vyřídili speciální formulář „Seznam cestujících na školní výlet v rámci Evropské Unie“, který vydává cizinecká policie v místě bydliště. Na tomto formuláři je potvrzena účast dotyčného na zájezdu, ředitelem školy a cizineckým úřadem. Tento doklad se předkládá při hraniční kontrole, jak ve Velké Británii, tak i dalších státech Schengenského prostoru (např. Německo). Je nutné, aby měl každý žák, kterého se seznam týká, vlastní potvrzený seznam. Tranzitní vízum již nutné není. Je možná i varianta, že seznam na cizinecké policii vyřizuje pouze jeden rodič za všechny děti cizinců. V takovém případě však potřebuje od ostatních rodičů plné moci (nemusí být ověřené) a fotky nebo cestovní doklady ostatních dětí cizinců. V takovém případě pak mají všichni společně jeden seznam.
  3. Cizí státní příslušníci (ze zemí mimo EU) ve věku 18 let a vícmusí mít do Velké Británie vízum.

Co se týká vstupů, viz příloha, je to pouze orientační, jelikož na konkrétních návštěvách se budeme domlouvat a budeme je upravovat podle zájmu žáků.

Podrobnější informace v dalších přílohách.

Lucie Barada Matolínová

01_Vseobecne podminky CK

20013a_PO STOPÁCH BRITSKÝCH MOŘEPLAVCŮ

20013a_VSTUPY_PO_STOPACH_BRITSKYCH_MOREPLAVCU