Začátek školního roku, třídní schůzky 1. ročníku

Školní rok 2020/2021 bude zahájen na naší škole 1. září 2020 v 8 hod. Žáci použijí ke vstupu do budovy hlavní vchod. Rozdělení žáků 1. ročníku do jednotlivých tříd bude vyvěšeno ve vestibulu budovy.

Naplánované třídní schůzky 1. ročníku na 1. září 2020 od 17 hod. se uskuteční ve stejnou dobou on-line. Zákonní zástupci obdrží na e-maily uvedené na přihláškách ke studiu informace a následně kód pro možné připojení k těmto třídním schůzkám. Žáci dostanou od svých třídních učitelů při dopolední výuce všechny potřebné informace písemně.