Výpůjčky ve školní knihovně

Lhůta na vrácení vypůjčených knih ze školní knihovny je prodloužena na základě epidemiologické situace a podle rozhodnutí MŠMT o návratu žáků do škol.

Žáci 4. ročníku musí vrátit vypůjčenou literaturu v týdnu od 10. do 14. 5. 2021.