Vrácení zapůjčených knih

Žáci 4. ročníku musí vrátit zapůjčené knihy ze školní knihovny do 20. dubna 2022.