Volnočasové aktivity ve šk. roce 2018/2019

V letošním škoním roce se mohou žáci 1.-4. ročníků přihlásit do 15 odpoledních kroužků. Po rozkliknutí se rozbrazí přesný popis volnočasových aktivit, den a hodina začátku. Vyplněné přihlášky a peníze vybírají vyučující, kteří jsou uvedeni jako garanti kroužků. Na ně se obracejte s případnými dotazy. Začátek většiny kroužků bude v říjnu 2018.

Nabídka volnočasových aktivit žáků školy

Přihláška do kurzu 18-19

Přihláška do kurzu 18-19, plavání