Vládní návrh na uvolňování opatření ve školách z 14. 4. 2020

pondělí 11. května 2020

Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – výhradně pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria

nejdříve 1. června 2020

Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/harmonogram-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich–podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-180969/