Ústní maturitní zkoušky

Ústní maturitní zkoušky začínají pro třídy 4. A a C od 16. 5. 2018. Třídy 4. B, D a E maturují v týdnu od 21. 5. 2018.