Třídní schůzky ZZ 1. ročníku 2022/2023

Třídní schůzky zákonných zástupců žáků přijatých do 1. ročníku 2022/2023 se konají 21. června 2022 od 17 hod. v budově školy.