Třídní schůzky za 3. čtvrtletí 2021/2022

29. března 2022 se v 17:00 h koná schůze zástupců tříd a porada SRPŠ při OA s vedením školy v č. 302. Od 17:30 h následují třídní schůzky v kmenových učebnách, na které zveme všechny zákonné zástupce žáků.