Třídní schůzky 30. 3. 2021

Třídní schůzky se budou konat on-line 30. 3. 2021  od 17:30 hod. Zákonní zástupci obdrží od třídních učitelů v následujících dnech odkaz pro přihlášení k těmto schůzkám.