Třídní schůzky 1. ročníků – 1. září 2021

Třídní schůzky 1. ročníků se uskuteční 1. září 2021 od 17:30 hod. on-line. Zákonní zástupci obdrží do 31. srpna 2021 na e-maily uvedené na přihláškách informace k této schůzce spolu s odkazem na připojení.