Techmania Science Center Plzeň

 

 

Žáci 1. ročníků navštívili 24. ledna 2018 expozici Techmania Science Center. Měli možnost si vyzkoušet, jak funguje svět kolem nás kombinací všech vjemů. Interaktivní exponáty nejsou obyčejné hračky. Každý z nich má za úkol vysvětlit něco z přírodních jevů a zákonitostí anebo z oborů lidských činností.