Stupeň pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, aktualizace 17. 9. 2020 – nošení roušek

Dne 17. září 2020 bylo vydáno plošné nařízení k nošení roušek ve všech prostorách školy, tedy i ve třídách. Platnost nařízení od pátku 18. září 2020.
Dne 9. září 2020 bylo vydáno plošné nařízení k nošení roušek ve společných prostorách škol již od čtvrtka 10. září 2020.
Podle Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 8/2020 s účinností ode dne 14. září 2020 je ve společných vnitřních prostorech budov škol (např. chodby a záchody) povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek , šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
Praha je zařazena do stupně pohotovosti II k 28. 8. 2020.
Semafor je nyní na oranžové barvě pro Prahu a nošení roušek může nařídit jen KHS.
Semafor k aktuální epidemiologické situaci