Studijní cesta do Štrasburku

Ve dnech 29.-31. května 2018 se uskutečnila studijní cesta do francouzského města Štrasburku. Z každé třídy 1.-3. ročníků se zúčastnili dva nebo tři vybraní žáci. Hlavním cílem byla návštěva Evropské parlamentu. Tuto možnost poskytl český europoslanec Jaromír Štětina. Díky jeho pozvání měli žáci cestu autobusem, ubytování i stravování hrazeno.

Do Štrasburku nás dopravil pětihvězdičkový autobus společnosti z Brna. Hned po příjezdu následovala krátká prohlídka města, po které jsme se vydali do restaurace vychutnat si tříchodovou večeři. Během zpáteční cesty k autobusu jsme pokračovali v poznávání města. K vidění byla katedrála Notre-Dame, která je vysoká neuvěřitelných 143 metrů, a spousta historických domů s přilehlými kanály.

Druhý den jsme strávili v Evropském parlamentu. Po rychlé kontrole jsme byli provedeni areálem budovy. Po skupinovém focení u vlajek společně s bývalým novinářem a politikem Jaromírem Štětinou, jsme se odebrali do zasedací místnosti, kde proběhla diskuze. Pan Štětina hovořil o svých zkušenostech v Evropském parlamentu a názorech na politiku. Toto povídaní osvěžily dotazy našich žáků. Otázky z oblasti domácí politiky, brexitu, uprchlické krize, evropské jednoty, aktivit Ruska, dění na Ukrajině a vlastních zkušeností z novinářské kariéry nám pan Štětina bez problémů zodpověděl, a tím nás obohatil o nové informace, které nám jako mladé generaci pomůžou v rozhodování o budoucnosti Evropy.

Následovala přednáška o fungování Evropského parlamentu, která byla po 20 minutách přerušena, abychom mohli vyslechnout projev kolumbijského prezidenta Juana Manuela Santose. Z tohoto důvodu jsme se odebrali na tribunu, kde jsme vyslechli jeho poděkování za podporu míru v Kolumbii. Poté probíhalo plenární zasedání, při kterém jsme byli svědky hlasování. Bylo zajímavé sledovat, jak přibližně 600 poslanců z 8 politických stran zmáčknutím tlačítka nebo mávnutím ruky ukazuje, zda jsou pro, proti, nebo se hlasování zdržují. Občas došlo i k námitkám poslanců nebo ověřování počtu hlasů. Program jsme zakončili chutným obědem a zhlédnutím krátkého filmu o Evropě, který na všechny zapůsobil. Zbytek dne jsme strávili v historickém centru Štrasburku.

Poslední den nám bylo poskytnuto individuální volno, které jsme využili k nakupování, okružní plavbě lodí kolem města nebo návštěvě muzeí. Do Prahy jsme přijeli všichni spokojení a vděční za tuto vzácnou příležitost.

Viki D.

Naše škola obdržela pozvání od českého europoslance Jaromíra Štětiny, aby se několik nejlepších žáků z každé třídy mohlo podívat na pár dní do sídla Evropského parlamentu ve francouzském Štrasburku. V úterý ráno na parkovišti Hlavního nádraží v Praze čekal dvoupatrový autobus, který měl za úkol nás dopravit do samotného centra města Štrasburk. Cesta byla dlouhá, ale nakonec jsme po devíti hodinách dorazili do cíle a dobrodružství mohlo začít.

Večer jsme strávili všichni společně v jedné z vybraných restaurací, kde jsme se s chutí vrhli na tříchodové menu. Dále jsme rychle „obhlédli“ město při západu slunce a v deset hodin už jsme se těšili po procestovaném dni do postelí, abychom nasbírali síly na další den.

Ve středu 30. května 2018 totiž nastal hlavní bod celé naší výpravy, a to prohlídka budovy Evropského parlamentu a diskuze s panem europoslancem Štětinou na nejrůznější témata, která se týkala jak samotného chodu celé Evropské unie, tak jeho osobních názorů na současné dění ve světě. Všichni žáci byli aktivní a nebáli se na nic zeptat, odpovědi pana štětiny byly přímé a srozumitelné, a proto bych debatu zhodnotila jako velmi povedenou.  Navíc každý obdržel jako dárek vlastní výtisk jeho nové knihy Století zázraků. Následovalo hromadné focení se všemi zástupci naší školy a účast na plenárním zasedání parlamentu a projevu kolumbijského prezidenta Juana Manuela Santose. Zasedání bylo zajímavé nejen způsobem hlasování, ale také z hlediska překladatelské práce, kterou dohromady vykonává několik desítek lidí najednou.

Potom nás čekal oběd v poslanecké kantýně a krátký film o minulosti, současnosti a možné budoucnosti Evropské unie.

Odpoledne nás čekala procházka po Štrasburku s odborným výkladem, kde na nás z každého koutu dýchalo kouzlo německo-francouzské architektury a kultury. Zde jsme pak dostali individuální volno, které prakticky přetrvávalo až do dalšího dne. V jednu hodinu odpoledne opět nasedli do autobusu zpět do Čech.

Byly to velmi hezky strávené tři dny, které nám dovolily se zas trochu uvolnit během hektického období při uzavírání známek. Děkujeme.

Eliška K.

S velkou radostí a s velkým očekáváním uvítali vybraní žáci naší školy možnost zúčastnit se studijního pobytu ve Štrasburku spojeného s návštěvou Evropského parlamentu.

34 žáků se se svými profesorkami sešlo v brzkých ranních hodinách u autobusu na Hlavním nádraží, jehož luxusním vybavením, které jim mělo pomoci pohodlně a bezpečně zdolat dlouhou cestu, byli všichni ohromeni. A pomohlo, zanedlouho jsme všichni vystupovali v centru francouzské metropole, připraveni plně si vychutnat připravený program a krásné počasí.

Po procházce a večeři jsme se ubytovali v malebném a zároveň moderním hotelu na periferii Štrasburku a těšili se na nadcházející den.

Návštěva Evropského parlamentu den následující byla opravdu nezapomenutelným zážitkem, dokonce jsme po besedě s europoslancem Jaromírem Štětinou a skvělém obědě měli možnost být přítomni vystoupení kolumbijského prezidenta před všemi europoslanci. Zhlédli jsme anglický dokument o chodu a funkci Evropské unie a všech jejích orgánů, prošli si celou budovu Evropského parlamentu a viděli Evropský soud pro lidská práva.

Nakonec jsme měli možnost projít (nebo na výletní lodi proplout) celé centrum Štrasburku, navštívit různá muzea, kostely a památná místa, vystoupat po 330 schodech na věž katedrály a prohlédnout si město z ptačí perspektivy. Třetí den v odpoledních hodinách jsme znovu nastoupili do autobusu a vyrazili domů, unaveni, ale plni nových zážitků a znalostí.

Kryštof K.