Sportovní kurz – platba

Žáci 2. ročníků, kteří se přihlásili na sportovní kurz musí uhradit částku 3 000 Kč na účet školy 20001-23830031/0710 do 31. března 2018. Jako variabilní symbol na prvních dvou místech uveďte číslo kurzu (01 žáci 2. D a 2. E; 02 žáci 2. A a 2. C) na dalších místech datum narození ve tvaru DD MM RRRR. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka třída (bez diakritiky, hůlkovým písmem), např. VERA DOLEJSI 1A

Třídy 2. D a 2. E jedou v termínu 14.-18. května 2018; třídy 2. A a 2. C jedou v termínu 21.-25. května 2018.