Sportovní kurz – doplatek

Žáci 2. ročníků, kteří uhradili zálohu za sportovní kurz, doplatí částku 2 400 Kč na účet školy OA Dušní 20001-23830031/0710 s variabilním symbolem 01 a na dalších místech datum narození žáka ve tvaru DDMMRRRR (např. 0120122001 pro datum 20. 12. 2001). Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení žáka třída – bez diakritiky, hůlkovým písmem, např. VERA DOLEJSI 1.A. Doplatek uhradí do 12. 4. 2019. Termín kurzu je od 13. do 17. 5. 2019.