Sportovní kurz 2. ročníků

Sportovní kurz 2. ročníků se v letošním roce uskuteční ve sportovním areálu Sportpropagu Praha, Podskalí na břehu Orlické přehrady. Kurz se bude konat ve dvou termínech (15.–19. 5. 2017 pro třídy 2. A, D a 22.–26. 5. 2017 pro třídy 2. B, C, E). Přihlášení žáci musí uhradit 3.500 Kč na školní účet do 21. dubna 2017. Platbu proveďte dle obdržených pokynů od vyučujících tělesné výchovy:

Číslo účtu: 20001-23830031/0710
Variabilní symbol: na prvních dvou místech uveďte 01 (pro termín 15.–19. 5. 2017) a 02 (pro termín 22.–26. 5. 2017), na dalších místech datum narození žáka ve tvaru DDMMRRRR (např. 0130122000 pro datum narození 30.12.2000)
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení žáka třída – bez diakritiky (např. VERA DOLEJSI 1A)