Sporťák 2017

Jeden ze světlých bodů studia, k němuž se upírají zraky druháků, je letní sportovní kurz tradičně pořádaný v kempu Podskalí u Orlické přehrady. Během pěti dnů, které jsme zde strávili, bylo našim úkolem zapojit se co nejvíce do různých sportovních disciplín. Jen namátkou můžeme zmínit volejbal, tenis, basketbal, ping-pong, nohejbal a další týmové aktivity. Předposlední den pobytu jsme se věnovali kanoistice. Na lodích jsme se vydali až k zámku Orlík. Na závěr se konal táborák a byli vyhlášeni nejúspěšnější sportovci. Náš velký dík patří našim skvělým tělocvikářům – profesorům Plecháčové a Slámovi a panu Gebhartovi, kteří se zasloužili o to, že jsme si kurz maximálně užili. Děkujeme!