Společná část maturitní zkoušky

První z dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury – písemnou práci – budou maturanti konat 11. 4. 2018. I další části se uskuteční podle jednotného zkušebního schématu:

JZS_jaro-2018_prilohy_1-8