Školní rok 2017/2018

Výuka ve školním roce 2017/2018 začíná v pondělí 4. září 2017 v 8 hodin. Potvrzení o studiu pro budoucí 1. ročníky se vydává až od tohoto data.

Hezké prožití prázdnin přeje

Ing. Alena Kocourková
ředitelka školy