Školní kolo soutěže v německém jazyce

V pondělí 9. ledna 2017 proběhlo na naší obchodní akademii školní kolo soutěže v jazykových dovednostech z německého jazyka – a to v kategorii III.A. Ta je určena studentům 1.–3. ročníku, kteří nemají osobní vazby na německy mluvící prostředí.

Soutěžilo se ve dvou kolech. Nejdříve soutěžící řešili písemné úlohy v poslechové části. Po krátké přestávce následovalo kolo ústní – konverzační. Všichni soutěžící podali velmi pěkné výkony, i když na některých z nich byla znát nervozita. Není divu – pro většinu z nich to byla první zkušenost tohoto druhu. Překvapením letošního ročníku byla totiž skutečnost, že většina přihlášených žáků studuje teprve v 1. ročníku. I když nás trochu mrzí, že o soutěž neprojevilo zájem více studentů vyšších ročníků, jsme my – vyučující německého jazyka – přesvědčeny o tom, že se všichni zúčastnění mají šanci v následujících ročnících ještě zdokonalit.

Po vyhodnocení výkonů v obou částech rozhodla porota o vítězích:
1. místo vybojovala TRAN  THI  P., 2. místo patří ADÉLE V. a 3. místo obsadil MILOSLAV P. Všichni jmenovaní postupují do obvodního kola pro Prahu 1, které se bude konat v úterý 7. února 2017.

Letos můžeme současně vyslat i našeho zástupce do dalšího kola kategorie III.B, která je určena žákům z bilingvních rodin – jedná se o JAKOBA A. P. I on se do školního kola zapojil – i když bohužel neměl soupeře.

Všem zúčastněným studentům bych ráda za celou komisi poděkovala nejen za jejich čas, který soutěži věnovali, ale hlavně za jejich snažení a velmi hezké výkony.

Mgr. Hana Bubeníčková