Ředitelský den

24. února 2023 vyhlašuje ředitelka školy ředitelský den. Výuka se nekoná.