Ředitelský den

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelský den 18. 11. 2022. Výuka se nekoná.