Rada rodičů a třídní schůzky

Rada rodičů se koná v úterý 2. dubna 2019 od 17 hod. Všechny zákonné zástupce žáků zveme na třídní schůzky ve stejný den od 17:30 hod.