Projekt „Nomen omen“

V rámci projektu Nomen omen (doslovně jméno znamení) si žáci 3. A ověřili, zda v jejich případě latinské rčení, které vystihuje situaci, kdy jméno osoby nebo název místa vyjadřuje charakteristickou vlastnost svého nositele, platí. Žáci se především zabývali křestními jmény, příjmeními a přezdívkami ve svých rodinách. Během práce na projektu ale také zkoumali, jak dalece rčení platí v obecné rovině (zjistili například, že celých 8 % mužů s příjmením Kupec se opravdu věnuje obchodu, zatímco jen 0,5 % Krejčích se věnuje „svému“ oboru)  a pátrali po literárních i reálných postavách, pro něž rčení platí (uveďme například Molièrova Harpagona, animovaného strýčka Skrblíka, ornitologa Petra Orla nebo bývalého ředitele pražské botanické zahrady Václava Větvičku). Projekt zakončili vytvořením velkoformátové prezentace s informacemi, které jim osobně připadaly nejzajímavější.

Mgr. Marta Bendová