Projekt – hardware

V druhém pololetí letošního roku si žáci 2. E v rámci předmětu hardware zahráli na podnikatele a podávali nabídky do fiktivního výběrového řízení na dodávku počítačů pro naši školu. Žáci zasílali úřední dopis – nabídku, kompletní parametry nabízených počítačů a také v rámci projektu vypracovali za svou firmu kalkulaci. Propojili tak vědomosti z předmětů hardware, aplikační software, zpracování dokumentu na PC a ekonomiky.

Vítěznou nabídku zaslala žákyně Tran Thu Huyen. Odměnou jí pro tentokrát byla pouze jednička a velký pytlík medvídků. S nabytými zkušenostmi má však nejen ona lepší šanci uspět ve výběrových řízeních na reálném trhu a přinést své budoucí firmě zisk.

 

Nabídka – Tran

Specifikace-komponent-Tran

Kopie – Kalkulace-Tran