Projekt „Frazémy“

Žáci 3. A v hodinách českého jazyka se v rámci mezipředmětové projektové práce věnovali frazeologii. Poté, co se seznámili s jednotlivými typy frazémů a vyzkoušeli si poznat frazémy podle ilustrací a jejich „vědeckého“ opisu, zapojili své jazykové znalosti a pátrali po frazémech v angličtině, němčině a ruštině, které jsou stejné ve významu i překladu, po frazémech, které v různých jazycích říkají totéž, ale jinými slovy, a do třetice všeho dobrého po frazémech, které jsou v jednotlivých jazycích jedinečné. Svá zjištění zpracovali do prezentací, z nichž nabízíme ilustrační příklad.

Darovanému koni na zuby nehleď. / Дарёному коню в зубы не смотрят. / Don’t look a gift horse in the mouth. 

 

 

 

 

 

 

 

Dvakrát měř, jednou řež.
Erst wägen, dann wagen.
Look before you leap. 

Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.
За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
A bird in the hand is worth two in the bush.

Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe. / He laughs best who laughs last.