Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ – začínáme

Ve středu 9. října 2019 od 15 hod. začínají kurzy Českého jazyka a literatury.

Ve středu 16. října 2019 od 15 hod. začínají kurzy Matematiky.

Kurzy jsou již naplněny, nepřihlašujte se.