Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ

Škola i v letošním roce nabízí přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ. Zájemci se mohou přihlásit buď samostantně na jeden kurz (český jazyk a a literatura, matematika), ale i na oba kurzy zároveň. Kurzy probíhají vždy 1x za 14 dní v délce 90 min. Další podrobnosti naleznete v letáku. Vyplněné přihlášky zašlete na e-mail dufkova@oadusni.cz do konce září.

Leták-Přípravné-kurzy-18-19

Přihláška-do-kurzu