Přijímací zkoušky pro šk. rok 2022/2023

Jednotná přijímací zkouška se koná 12. 4. 2022 (1. řádný termín) a 13. 4. 2022 (2. řádný termín). Škola je v den zkoušek otevřena od 7:45 h. Uchazeči se dostaví do budovy školy nejpozději v 8:15 h. Rozpis umístění uchazečů do učeben bude k dispozici na informačním panelu u vstupu do budovy. Vstup rodičů není v době konání zkoušek možný. Uchazeči mezi jednotlivými zkouškami neopouští budovu školy.

Všem uchazečům přejeme u zkoušek hodně štěstí.