Příjímací zkoušky – potvrzení o testování

Podle Opatření obecné povahy č. MSMT-4337/2021-7 sdělujeme, že uchazeč musí přinést v den konání přijímací zkoušky negativní výsledek neinvazivního PCO antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu prováděného na základní škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.
Možnosti nahrazení potvrzení:
– dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní;
– dokladem o negativním výsledku POC antig. testu nebo RT-PCR testu, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů;
– certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.
Pokud uchazeč výše uvedené potvrzení nepřinese, není možná jeho osobní přítomnost na přijímací zkoušce.
Ing. Alena Kocourková
ředitelka