Podzimní termín maturitních zkoušek – aktualizace 14. 8. 2020

Maturanti, kteří měli zájem se přihlásit k podzimnímu maturitnímu termínu v roce 2020, se již přihlásili. Nyní obdrželi na svoje e-maily uvedené v maturitním systému výpisy z přihlášek. V letošním roce nemusí žáci potvrzovat, že výpis obdrželi (na školu se obrací pouze v případě nesrovnalosti ve výpisu).

Na výpisu z přihlášky mají maturanti uvedený nový kód pro přihlášení do výsledkového portálu žáka pro podzimní termín. Přihlašovat se mohou od 3. srpna 2020 (postup_odvolani_souhlasu)VPŽ.

Termíny podzimních maturitních zkoušek:

  • didaktické testy (maturanti obdrží 17. 8. 2020 na své e-maily pozvánku; její převzetí potvrdí e-mailem; zkoušky konají na spádové škole VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1, Masná 18); Jednotné zkušební schéma
  • praktická maturitní zkouška z odborných předmětů pro všechny obory se koná v budově školy 3. září 2020 od 7:30 hod., učebnu naleznete na nástěnce u suplování; s sebou si přineste Daňové zákony a kalkulačku
  • ústní část maturitní zkoušky se koná pro všechny obory v budově školy 8. září 2020 (časové rozpisy obdrželi maturanti na své e-maily)
    maturanti, kteří konají obhajobu maturitní práce si vyzvednou posudek od oponenta 25. 8. 2020 v budově školy

Ing. Alena Kocourková
ředitelka